POT pozyskała środki unijne na promocję turystyki wiejskiej

Polska Organizacja Turystyczna z powodzeniem aplikowała o środki na promocję dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich. POT uzyskała dofinansowanie w wysokości 625 tys. zł w ramach dwuletniego planu operacyjnego - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2018-2019.

2018-05-09 13:38:37
Autor:

Projekt POT zrealizowany ze środków unijnych ma na celu identyfikację, upowszechnianie i promocję dobrych praktyk wturystyce na obszarach wiejskich. Przyczyni się do stworzenia markowych produktów turystyki wiejskiej i ich komercjalizacji, a co za tym idzie do efektywnego wykorzystania potencjału obszaru produktowego w regionach wiejskich. Jego celem jest także upowszechnianie wysokich standardów wiejskiej bazy recepcyjnej i jakości świadczonych usług, a także aktywizacja mieszkańców wsi oraz wymiana doświadczeń.

– W ramach projektu przeprowadzony zostanie ogólnopolski konkurs wyłaniający między innymi najlepsze gospodarstwa agroturystyczne, oferty wypoczynkowe proponowane przez rolników i szlaki kulinarne na terenach wiejskich. Nowością z pewnością jest fakt, że do udziału w kampanii promującej wypoczynek na polskiej wsi, zaproszeni zostaną czołowi blogerzy specjalizujący się w tematyce turystycznej – mówi minister sportu i turystyki Witold Bańka.

Polska Organizacja Turystyczna będzie promować wyłonione markowe produkty turystyki wiejskiej w mediach społecznościowych i w wybranych mediach ogólnopolskich. Kampania będzie także realizowana za granicą na rynkach, na których działają placówki Polskiej Organizacji Turystycznej. Termin realizacji programu to maj - wrzesień 2018 r. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego przyznanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

– Cieszy nas, iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi bardzo mocno rozwija swoją działalność w sektorze turystycznym, w tym w targach zagranicznych. POT służy tutaj swoją wiedzą i doświadczeniem. Przyznanie dofinansowania jest dla nas jasnym sygnałem, iż MRiRW priorytetowo traktuje turystykę na obszarach wiejskich oraz formą docenienia profesjonalizmu naszej organizacji – mówi prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk. 

Cele szczegółowe programu to:

 • identyfikacja dobrych praktyk poprzez przeprowadzenie konkursu dotyczącego turystyki na obszarach wiejskich i wyłaniającego najlepsze praktyki;
 • upowszechnienie poprzez komunikację i promocję najlepszych przykładów dobrych praktyk związanych z turystyką wiejską;
 • rozpowszechnianie wiedzy na temat zasad przygotowania  innowacyjnych rozwiązańzwiązanych z tworzeniem ofert w turystyce wiejskiej.

Realizacja programu podzielona zostanie na II etapy:

Etap I – identyfikacja dobrych praktyk

 1. Przeprowadzenie konkursu w kategoriach:
 • wypoczynek u rolnika
 • wypoczynek na wsi
 • oferta wypoczynkowa turystyki wiejskiej
 • oferta szlaków kulinarnych na terenach wiejskich
 1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród podczas gali

Etap II – rozpowszechnienie i promocja zidentyfikowanych dobrych praktyk (działania promocyjne dla laureatów konkursu). Działania promocyjne będą prowadzone za pomocą narzędzi:

 1. Promocja w Internecie – m.in. blogerzy, media społecznościowe
 2. Publikacje
 3. Media elektroniczne prowadzone przez POT

 

 

ZNAJDŹ NAS: