MAGAZYN EVENT MANAGERÓW

Kontakt

Maciej Podgórski
Redaktor Naczelny
+ 48 61 66 83 153
+ 48 692 056 807
maciej.podgorski@forum-media.pl

Maria Ledeman
Redaktor Prowadząca
Junior Project Manager
+ 48 61 66 83 175
+ 48 502 558 872
maria.ledeman@forum-media.pl

Dominika Gąsiorowska
Brand Manager
+ 48 61 66 55 885
+ 48 502 237 957
dominika.gasiorowska@forum-media.pl

-----------------------------------------------------------------------

WYDAWCA
FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.

ul. Polska 13
60-595 Poznań
www.forum-press.pl

PREZES ZARZĄDU
Magdalena Balanicka

2017-05-09 08:26:12
ZNAJDŹ NAS: