Katarzyna Gaweł nową dyrektor regionalną IGHP na Śląsku

Nową dyrektor regionalną Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego została Katarzyna Gaweł, która będzie reprezentowała IGHP w regionie śląskim. Katarzyna Gaweł na co dzień pełni funkcję dyrektor Q Hotel Plus w Katowicach.

2018-09-21 11:31:21
Autor:

Katarzyna Gaweł jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu nowoczesnymi obiektami hotelowymi na Śląsku. Z branżą hotelarską jest związana od 2007 roku, gdy objęła stanowisko zastępcy dyrektora Qubus Hotel w Gliwicach, a następnie tę samą funkcję pełniła w  hotelu należącym do sieci Qubus w Krakowie. Później przez rok zajmowała stanowisko dyrektora hotelu Qubus w Gliwicach. Następnie została dyrektorem czterogwiazdkowego hotelu Qubus Prestige Katowice, którym z sukcesami zarządzała przez osiem lat. Od października 2016 roku Katarzyna Gaweł swoją karierę zawodową związała z siecią Q Hotel. Odpowiadała za proces przygotowania do otwarcia Q Hotel Plus w Katowicach i obecnie piastuje stanowisko dyrektora tego obiektu.

Od września 2018 roku Katarzyna Gaweł pełni funkcję dyrektora regionalnego Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego na Śląsku.

Do zadań dyrektorów regionalnych IGHP należy m.in. usprawnienie wzajemnej komunikacji środowiska polskich hotelarzy, upowszechnianie wiedzy o działaniach lobbingowych Izby, dbanie o obecnych członków, a także pozyskiwanie nowych oraz monitorowanie wydarzeń branżowych w regionach, współpraca z władzami, samorządami i innymi instytucjami z regionów, które mają lub mogą mieć wpływ na branżę hotelarską.

Źródło: mat. pras. Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego

ZNAJDŹ NAS: