Nowy Zarząd SKKP

W czasie pierwszego dnia Meetings Week Poland odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce, podczas którego wybrano nowy Zarząd.

2019-03-22 14:01:56
Autor:

Celem SKKP jest wsparcie organizatorów w pozyskiwaniu i realizacji kongresów w Polsce.  W zeszłym roku SKKP obchodziło 20-lecie swojej działalności i jest najstarszym stowarzyszeniem branżowym w kraju. Spotkanie członków było okazją do podsumowania działalności Stowarzyszenia i określenia dalszych celów i zadań stawianych organizacji na kolejną kadencję.

W wyniku głosowania zostały wybrane nowe władze. W skład Zarządu weszło 9 osób:  

  • Paula Fanderowska (Centrum Kongresowe ICE Kraków) – Prezes Zarządu
  • Anna Jędrocha (Symposium Cracoviense)  – Wiceprezes Zarządu i Skarbnik
  • Anna Górska (Expo XXI Warszawa) – Wiceprezes Zarządu
  • Katarzyna Cioch (Grupa Uczelni Vistula)  - Wiceprezes Zarządu
  • Krystyna Gołąbek  (Business Service Galop) – Wiceprezes Zarządu
  • Anna Woda  (Centrum Konferencyjne Kopernik) – Sekretarz Generalny
  • Karolina Bednarz  (Business Service Galop) - Członek Zarządu
  • Sabrina Żymierska (Grupa MTP) – Członek Zarządu
  • Krzysztof Paradowski (CMA) – Członek Zarządu

 

Głównym celem organizacji jest wsparcie nauki, biznesu oraz branży spotkań w celu zwiększenia liczby wydarzeń kongresowych i konferencyjnych w Polsce, a za priorytetowe obszary uznaje także współpracę międzynarodową, edukację oraz integrację jej członków i partnerów.

 

ZNAJDŹ NAS: