Galaktyka eventu - konferencja z kosmicznymi ambicjami

W dniach 26-27 marca 2020 roku po raz pierwszy odbędzie się konferencja edukacyjna dla branży MICE pt. Galaktyka Eventu. Wydarzenie odbędzie się w części konferencyjnej Muzeum Śląskiego w Katowicach, które jest partnerem konferencji. Mamy nadzieję, że znajdująca się pod ziemią zjawiskowa przestrzeń muzeum będzie dodatkowym atutem odwiedzenia wydarzenia.

2020-01-08 14:23:36

Udostępnione przestrzenie to część konferencyjna Muzeum, która mieści się 3 i 4 piętra pod ziemią. Przestrzeń jest zjawiskowa i mamy nadzieję, będzie dodatkowym atutem odwiedzenia wydarzenia. Bilety na wydarzenie dostępne są na stronie www.galaktykaeventu.pl

Czym jest Galaktyka Eventu?

Branża Eventowa to branża praktyków i ludzi twórczych. W znakomitej większości ludzie podejmujący się pracy w branży uczą się głównie z doświadczenia. W miarę rozwoju branży w Polsce nastąpiła potrzeba edukacji i promocji zawodu. Konferencja ma być próbą takiej systematyzacji podstawowej wiedzy około produkcyjnej, którą warto posiadać na każdym etapie produkcji wydarzenia.

Celem wydarzenia jest zasilenie uczestników w narzędzia, które swą skuteczność mają popartą w badaniach. Prezentowana wiedza będzie zawsze evidence based, nie będzie to studium przypadku z praktyki produkcyjnej.

Prelegentami konferencji będą znakomici mówcy i specjaliści z zakresu psychologii społecznej, psychologii, nauk ekonomicznych, socjologii oraz praktycy biznesu. Konferencja jest dla każdego, kto na swojej drodze spotyka się z działaniami eventowymi, w tym pracowników działów marketingu i HRu, producentów koncertów, konferencji, szkoleń, marketerów, specjalistów i pasjonatów, ekspertów i adeptów tematu.

Konferencja jest zarówno dla młodych i początkujących w tym zawodzie, którzy szukają odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące zakresu działań eventowych, jak i dla doświadczonych zawodowo praktyków, dla których konferencja będzie okazją uporządkowania wiedzy oraz ugruntowania w dowodach swoich eksperckich tez. Będzie też możliwością podjęcia zawodowego i branżowego networkingu. Być może będzie to sposobność do znalezienia przyszłych współpracowników lub partnerów do biznesu.

Konferencja podzielona jest na dwa dni. W każdym z nich będzie część prelekcyjna oraz warsztatowa, która pozwoli wyposażyć uczestnika w konkretne narzędzia do dalszej pracy. Wieczór pomiędzy dniami konferencji to aktywny networking w postaci middle party.

Komunikacja dotycząca wydarzenia odbywa się poprzez publikację wartościowych materiałów. Organizatorzy przewidują serię sesji Live, webinarów oraz nagrania wypowiedzi samych prelegentów dotyczących konferencji i ich tematu na niej.

Tematy poruszane na konferencji ułożone są jako swoista piramida wiedzy, jaką powinien dysponować praktyk, aby mógł pełnić doradztwo dla swoich klientów lub posiadać wiedzę wewnątrz organizacji.

Pierwszy dzień to 5 tematów w formie prelekcji:

1.    Wiedza o rynku i strategii.

2.     Umiejętność nadawania celów wydarzeniom i ich egzekucji.

3.     Bezpieczeństwo – w sensie swoistego mindsetu zakresu odpowiedzialności organizatora.

4.     Personalizacja i trendy w produkcji wydarzeń w oparciu o rynkowe raporty.

5.    Kreatywność – dar czy kompetencja, czyli trening kreatywności.

W drugiej części dnia każdy temat zostanie rozwinięty na warsztacie z prelegentem. W ramach biletu każdy może wybrać 1 warsztat na dany dzień.

W godzinach wieczornych przewidujemy MIDDLE Party, gdzie w ramach luźnej formuły możemy  zacieśnić więzi podczas networkingu.

Dzień drugi rozpoczynamy od bardzo ważnego tematu dla każdego.

1.    Siła i odporność psychiczna.

2.    Mindfulness – czyli wartość skupienia na tu i teraz

Kolejne trzy tematy to swoista skrzynka narzędziowa:

3.    Integracja – prawdy i mity o procesie i wydarzeniach z celem integracji

4.     Grywalizacja – jak wdrażać ją sprawnie w działania eventowe

5.    Improwizacja – sztuka działania w chwili nieprzewidywalnych zdarzeń

Formuła tego dnia przechodzi w warsztaty rozszerzające temat.

Jak można uczestniczyć w wydarzeniu?

1.    Można po prostu kupić bilet i zostać pełnoprawnym uczestnikiem.

2.    Można zostać naszym partnerem i patronem wybranego tematu.

Wersja uczestnika daje ogromną dawkę wiedzy w pigułce oraz branżowy networking.

Wersja partnera i patrona tematu daje możliwość pozycjonowania swojej marki w kontekście wartościowej edukacji i konkretnego tematu, z którym marka koresponduje. Dzięki takiej współpracy partner tematu ma dodatkową okazję na doświadczenie swojej oferty dla uczestników. W ramach programu została przygotowana specjalna sesja warsztatowa realizowana przez partnerów.

Lista partnerów tematów będzie publikowana na bieżąco w ramach komunikacji. Zapraszamy do partnerstwa każdy podmiot, który chciałby poprzez wsparcie edukacji pozycjonować swoją rolę i poparcie inicjatywy.

– Moim marzeniem było weryfikacja istotności działań eventowych i ich skuteczności, podczas spotkań i rozmów z klientami, chciałam mieć po prostu . Wierzę, że w edukacji multidyscyplinarnej znaleźć możemy wiele odpowiedzi i dowodów na powyższe. Zawsze edukacja była dla mnie szalenie istotna i ważna. Moja kreacja nie mogła się zatrzymać i dzisiaj adresuję do was to wydarzenie. Liczę, że będzie ono dla was wartościowe. Wierzę, że na koniec dnia edukacja jest ważniejsza niż pieniądze. To ona jest kluczem do lepszych pytań, trafniejszych odpowiedzi i pozycji eksperckiej. Bohaterem komunikacji o konferencji jest Kosmonauta. Tak jak on często na placu działań eventowych jesteśmy sami, lecz nigdy nie samotni. Aby ten jakże odważny człowiek znalazł się w kosmosie, potrzebuje ogromnego wsparcia na ziemi. Wśród wielu ludzi i wielu specjalności – od inżyniera przez psychologa po lekarza każdej praktycznie specjalności. Tak samo czuję się ja. Wybieram się w misję, która biorąc pod uwagę branżowe spotkania jest jak wyprawa w Kosmos, jednocześnie czuję że powinno to wydarzenie się odbyć i liczę na was w mojej Galaktyce – Barbara Świderska, organizator konferencji Galaktyka Eventu.

Prelegenci:

Beata Adamczyk-Nowak

Trener biznesu, coach, konsultant HR, psycholog. Od 2001 roku prowadzi szkolenia opierając się na rzetelnej, empirycznie sprawdzonej wiedzy. Specjalizuje się w kształtowaniu kompetencji kadry menedżerskiej oraz pracowników firm. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie. Projektuje procedury rozwojowe oparte na analizie potrzeb szkoleniowych firmy i jej zespołów. Realizuje projekty szkoleniowe w obszarze zarządzania: komunikowanie się w organizacji, kierowanie zespołem, motywowanie, przywództwo, ocena pracownicza oraz sprzedaży: obsługa klienta, prowadzenie rozmów handlowych. Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii, studia z zarządzania zasobami ludzkimi, szkołę coachingu, Szkołę Trenerów Biznesu Moderator, Szkołę Coachingu Menedżerskiego.

Piotr Bucki

Architekt, który zamiast budynków woli projektować zdania. Aktor, który scenę teatralną zamienił na sale szkoleniowe i spotkania z widownią na konferencjach. Psycholog, który lubi badać i ciągle zadaje sobie pytanie, „skąd wiem, to co wiem?”. Od 17 lat uczy ludzi projektować komunikację w rożnych wymiarach. Zawsze bazuje przy tym na psychologii poznawczej i neuronaukach. Sprawdzał teorie w praktyce pracują z firmami w Australii, Austrii, Słowenii, Chile, Mołdawii, Włoszech i Polsce. Autor książek, „Porozmawiajmy o komunikacji”, „Złap równowagę” i ostatnio wydanej „Viral”. Przetłumaczył 12 książek z zakresu poradnictwa i psychoterapii. Współpracował z Malemanem, Charakterami, Dolce Vita i Mother Mag. Jego wystąpienie na TEDx SGH obejrzano w sieci ponad 95 tysięcy razy. Od ponad 8 lat związany z WSB, gdzie projektuje kierunki i wykłada, głównie w obszarze brandingu, marketingu i komunikacji. Wykłada też na USWPS, SGH i Akademii Leona Koźmińskiego. Szkoli w Allegro, Dynatrace, Santadnerze, Nordea IT. Współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną i GNSSA, gdzie współtworzy programy szkoleniowe dla startupów i konsultantów. 

Dr Krzysztof Celuch

Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z biznesem Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji / Akademia Finansów i Biznesu Vistula (Grupa Uczelni Vistula) / Prezes Celuch ConsulLng Absolwent Turystyki i rekreacji na AWF w Warszawie oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prorektor ds. studenckich i współpracy międzynarodowej w Szkole Głównej Tu r y s t y k i i Re k re a c j i (2 0 1 1 - 2 0 1 8), o p i e k u n ko ł a n a u ko w e g o t u r y s t y k i biznesowej oraz organizator studenckiej konferencji naukowej IMEX-MPI-MCI Future Leaders Forum Warsaw. Wykładowca akademicki studium Event Management SBE na Uniwersytecie Warszawskim oraz profesor wizytujący i kierownik projektów badawczych w San Diego State University. (2012 – 2015). Kierownik Poland ConvenLon Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej oraz autor raportu „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce - Poland MeeLngs and Events Industry Report” i raportu „Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Polski – Poland MeeLngs Impact” (2008-2018). Specjalista ds. markeLngu w Warsaw ConvenLon Bureau oraz pomysłodawca i autor „Warsaw MeeLngs Industry Report” (2005-2008). Założyciel i pierwszy prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizatorów Spotkań MPI POLAND oraz członek rady dyrektorów MeeLng Professionals InternaLonal z siedzibą w Dallas, USA (2012-2015). Przewodniczący kapituły programu „Osobowość Roku MICE Poland”, przewodniczący konkursu MP POWER AWARD oraz członek kapituły nagrody Crystal Awards przyznawanej przez organizację Site z siedzibą w Chicago. Notatka prasowa (21.01.2019) CeluchConsul*ng – wiedza, produkt, motywacja, wpływ. W 2007 i 2008 roku przez magazyn „The Mee8ng Professional” został wyróżniony jako jeden z „30 osób poniżej 30 roku życia wywierający największy wpływ na globalną społeczność spotkań”. Wyróżniony nagrodą MPI RISE AWARD Young Professional Achievement (2010), nagrodą PaceseZer Award for Young Professionals by Conven8on Industry Council (2012) oraz wyróżnieniem „DMAI 30 under 30” dla liderów przemysłu spotkań (2013). Krzysztof jako jedyny Polak jest akredytowanym trenerem MPI Global Training, w 2009 zdobył tytuł Cer8ficate of Incen8ve and Travel Execu8ve (CITE), w 2010 tytuł Cer8ficate Mee8ngs Management (CMM), a w 2013 tytuł Cer8ficate Incen8ve Specialist (CIS). Trener programu CSR Travelife oraz programów Cer8ficate Incen8ve Specialist (CIS), Cer8ficate Event Design (CED). Od 2018 roku prezes Celuch Consul8ng; mówca, trener, konsultant biznesowy, wykładowca akademicki i przedsiębiorca. Specjalizuje się w przemyśle spotkań, event marke8ngu i zarządzaniu wydarzeniami (event management). Badania naukowe, szkolenia i wystąpienia opiera na wiedzy z zakresu, ekonomii, psychologii biznesu, socjologii, marke8ngu i kulturoznawstwa. Prowadzi warsztaty, szkolenia i wykłady, jest moderatorem paneli dyskusyjnych i debat, spotkań zarządów. Realizuje projekty badawcze. Buduje strategie. Prowadzi konsultacje biznesowe. Pomaga organizacjom, instytucjom i przedsiębiorstwom w obszarach zarządzania, komunikacji i motywacji, rozwoju biznesu, w szczególności w odniesieniu do przemysłu spotkań (event marke8ngu). Firma Celuch Consul8ng działa w obszarze badań i współpracy przy budowaniu edukacji przyszłości.

Dr r. pr. Mateusz Dróżdż

Radca prawny, pracownik akademicki, w tym Uczelni Łazarskiego (Katedra Prawa Gospodarczego). Wykładowca programu International Legal Studies w Salzburgu oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania infrastrukturą sportową a także studiów angielskojęzycznych afiliowanych przez Coventry University. Wykłada następujące przedmioty – Prawo handlowe, Bezpieczeństwo i Organizacja Imprez Masowych (w języku polskim), International Business Law, Commercial Law i Corporate Law (w języku angielskim). Prezes rady nadzorczej spółki Cuprum-Med sp. z o.o. oraz Zagłębie Lubin S.A. Wcześniej współpracował z międzynarodową kancelarią Gide Loyrette Nouel. Pracował także w amerykańskiej kancelarii McDonald Hopkins w Cleveland. Doświadczenie zdobywał na licznych. W 2012 r. nominowany do nagrody prawnik pro brono, konkurs organizowany przez Rzeczpospolitą. W 2015 r. ukończył aplikację radcowską w Warszawie w Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Egzamin wstępny na aplikację zdał jednym z najwyższych wyników w Polsce. W 2015 r. obronił doktorat na temat „Zawarcie umowy na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej umowie sprzedaży” pod patronem Prof. Adama Olejniczaka. Praca została nominowana do konkursu najlepsza praca doktorska w 2015 r., organizowana przez „Państwo iPrawo”. Ukończył kursy na Saint Joseph’s University w Filadelfii, Salzburg Universitat, Center for International Legal Skills w Salzburgu oraz Cambridge School of English. Członek Stałej Grupy Ekspertów Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Jest także członkiem Komisji Sportu Międzynarodowego przy Staffordshire University and Thompson Rivers University. Członek komisji oraz podkomisji sejmowych do spraw zmian ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Twórca jednego z projektu zmian do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Jest autorem komentarza do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a także opinii prawnych, ekspertyz oraz rekomendacji z zakresu imprez masowych oraz prawa korporacyjnego.

Marzena Jankowska

Trenerka biznesu, nauczyciel akademicki, coach, psycholog, przedsiębiorca. Od 10 lat prowadzi szkolenia dla biznesu, administracji i organizacji pozarządowych. Jest pomysłodawcą i kierownikiem merytorycznym studiów podyplomowych – Akademia Rozwoju Osobistego, organizowanych wspólnie z Wyższą Szkoła Bankową WZ Chorzów. Jej firma jest Partnerem studiów podyplomowych: Negocjacje i mediacje oraz Zaawansowana Akademia Trenera. Prowadzi cieszące się dużą popularnością Treningi Odporności Psychicznej metodą 7Cs™. Jest członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Popularyzuje wiedzę psychologiczną opartą na dowodach (Evidence Based) pisząc artykuły i książki. Współautorka „Automotywacja. Odkryj w sobie siłę do działania”, Warszawa: Edgard, 2015 r.

Jacek Kotarbiński

Ekonomista, uznany autorytet i międzynarodowy ekspert w zakresie marketingu, rozwoju innowacji i  zarządzania sprzedażą. Od 1990 roku skutecznie i praktycznie wspiera przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju ich konkurencyjności. Autor bestsellerowej Sztuki Rynkologii. Keynote konferencji branżowych, trener biznesu, doradca i mentor innowacyjnych firm oraz startupów. Międzynarodowy ekspert shopper marketingu. Felietonista "Forbes Polska", członek Rady Programowej Forum IAB Poland, członek jury Superbrands Poland, PRCH Retail Awards, POPAI Poland Awards. Laureat konkursu Blog Roku 2012 One.pl, w kategorii "Blogi profesjonalne i firmowe". Bloger "Harvard Business Review Polska". Konsultant zarządów wielu przedsiębiorstw. General Manager POPAI Poland The Global Association for Marketing at-Retail. Jego e-book "Sztuka marketingu" stał się bestsellerem iTunes w kategorii "Biznes", podobnie jak "Druga Sztuka Marketingu" i "Trzecia Sztuka Marketingu". Studiował ekonomię i zarządzanie w Niemczech, Austrii i Polsce.  Wykładowca Questus/Chartered Institute of Marketing, Akademii Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkoły Bankowej, Uniwersytetu Gdańskiego. Autor publikacji w "Marketingu w Praktyce" i "Marketer Plus". Pomysłodawca i twórca fanpage "Bareizmy Wiecznie Żywe". Autor Bloga o Sztuce Marketingu kotarbinski.com.

Barbara Piasek

Seryjny przedsiębiorca z 10-letnim doświadczeniem korporacyjnym. Współzałożycielka Wolves Summit, międzynarodowej konferencji poświęconej innowacjom w technologii, która odbywa się w Polsce oraz See Bloggers - największego polskiego festiwalu dla blogerów. Lider, sprzedawca relacyjny, buduje silne organizacje nastawione na stałe podnoszenie kompetencji i szybkie skalowanie.

Poławiacze Pereł

Grupa, którą tworzą: Przemysław Buksiński (człowiek, który improwizację sprowadził z Kanady do Polski) wraz z aktorami Łukaszem „Szampankiem” Szymankiem i Remigiuszem Jankowskim, Marcinem Wąsowskim i Michałem Łysiakiem z Kabaretu Świerszczychrząszcz oraz Mirkiem Urbanem – psychologiem, pasjonatem żonglerem - po raz pierwszy stanęli przed publicznością i korzystając z jej sugestii wykreowali wirtualny świat chwilowego i niepowtarzalnego teatru.

Ich celem nie jest jednorazowy uśmiech wywołany szybkim żartem, czy łatwym dowcipem. Dążą do prawdy, do głębokiego przeżycia, do sytuacji, w której widz przegląda się w wykreowanej spontanicznie scenie. Humor nie jest celem, jest jedynie środkiem dotarcia do tego co porusza, co ważne. Spektakle Poławiaczy są każdorazowo eksperymentem, są wyzwaniem, są skokiem na „głęboką wodę”. Przed ich rozpoczęciem nikt (nawet aktorzy) nie wie co się wydarzy, jakie tematy zostaną poruszone, jakie historie opowiedziane i jakie tajemnice ujawnione? Scena i widownia powołują do życia bohaterów, bohaterowie mierzą się z problemami, rozwiązują je lub są nimi przygniatani. Wytwarza się energia, która spaja aktorów, łączy przestrzeń iluzji teatru z przestrzenią życia.

Paweł Tkaczyk

ceniony mówca publiczny, występował między innymi na konferencjach Infoshare w Gdańsku (5.500 uczestników, 133 mówców, moje wystąpienie zostało ocenione jako jedno z trzech najlepszych), I ❤️ Marketing w Warszawie czy WebIt w Sofii. Cztery razy zapraszany do mówienia na TEDx. Autor trzech bestsellerowych książek: Zakamarki marki, Grywalizacja (wydane w OnePress) oraz Narratologia (wydana w PWN). Od 2003 roku prowadzi jeden z największych polskich blogów o marketingu i budowaniu marki, paweltkaczyk.com. Współpracuje z czasopismami branżowymi – Brief, Marketing w praktyce, Sprawny marketing i innymi. Od 2000 roku prowadzi agencję brandingową MIDEA, specjalizującą się w budowaniu silnych marek. Wybitny specjalista z zakresu grywalizacji. Absolwent MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz University of Limerick (Irlandia).

Rafał Żak

Zajmuje się rozwojem ludzi i organizacji. Robi to w czterech rolach: trenera, mówcy, coacha i autora tekstów. Jako trener lubi pracę z grupami wysokiego potencjału, czyli osobami, które swoimi codziennymi działaniami przyczyniają się do rozwoju większych części organizacji. Zalicza do tej grupy przede wszystkim menedżerów różnych szczebli, koordynatorów czy szefów zespołów projektowych. W roli mówcy stara się łączyć atrakcyjność przekazu z zawartością merytoryczną, której niewiele można zarzucić. Jako coach pracuje głównie z menedżerami w zakresie business coachingu. W roli autora publikuje teksty dotyczące rozwoju kompetencji. Jest autorem książek „Rozwój osobisty. Instrukcja obsługi” oraz „Nie myśl, że NLP zniknie”. We wszystkich tych rolach promuje rozwój oparty na dowodach, traktuje to jako element swojej zawodowej misji.

Pewnie pomyślicie, co Ja mogę wiedzieć o eventach i organizacji i skąd wzięłam takie zestawienie tematów. To tak, od ponad 15 lat zawodowo robię to samo co większość z was - organizuję wydarzenia. Zawsze jednocześnie chciałam mieć pewność, że robię to po prostu dobrze. Skalowanie tego biznesu jest ogromnie trudne, gdyż większości uczymy się na poprzez doświadczenie. Z biegiem lat jednak chciałam mieć program takiego podstawowego zakresu, który powinien mieć każdy kto profesjonalnie myśli o tej pracy.

Tematy z kosmosu

Powinien rozumieć procesy rynkowe, powinien mieć pojęcie o strategii i komunikacji marketingowej. Powinien stawiać potrafić stawiać cele wydarzeniom i umiejętnie je egzekwować i mierzyć. Powinien zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności. Powinien potrafić pracować pod presją i w ciągłym biegu, jednocześnie mieć pod kontrolą wszystko TU I TERAZ i na końcu powinien żonglować tajemnymi sztuczkami wpływu na ludzi (etycznie), aby jego działania były eksperckie i skuteczne.

Z jednej strony to ogromna wiedza, z drugiej storny dość uniwersalna, a z trzeciej strony warto ją wspólnie przepracować, by branża MICE mogła dumnie wkraczać do klientów i do realizacji wydarzeń niosąc wartość wszystkim. Wiem, że to kosmos i misja organizacji wydarzenia jest ambitna, ale liczę na was teraz i w marcu!

Rozwinięcie tematów:

 • MIEJSCE EVENTU W STRATEGII FUNKCJONOWANIA PODMIOTU.
 • Jeśli wiemy już, w jaki sposób event może realizować cele, zastanówmy się gdzie zatem powinno być miejsce eventu w strategii funkcjonowania podmiotu. Mamy tu na myśli zarówno podmioty biznesowe, ale również stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, podmioty kultury i sztuki. Czy zdajemy sobie sprawę z siły oddziaływania eventu? Czy wykorzystujemy jego potencjał w swoich strategiach? Czy nie jest tak, że event może być sercem strategii komunikacji i zapewniać content do pozostałych działań? Kiedy warto wdrożyć event do strategii? Wiele pytań i jednocześnie ekscytacja z możliwości zdobycia wiedzy z planety ZARZĄDZANIE i EKONOMIA.
 • CELE ORGANIZACJI WYDARZEŃ (Celowość działań eventowych).
 • Czy zdajesz sobie sprawę, że event to przede wszystkim narzędzie, dzięki któremu możemy osiągnąć wyznaczone nań cele? Jakie one mogą być? Co jest najważniejsze w projektowaniu wydarzeń rozpoczynając od środka odpowiedzi DLACZEGO? Czy każde wydarzenie, to różne cele? A może istnieje jakiś nadrzędny, który spaja wszystko? Bez wątpienia jego identyfikacja jest punktem wyjścia dalszych kroków. Jak je identyfikować i definiować, aby można było z kolejnym działaniem zbliżać się do ich osiągnięcia? W tym panelu będziemy starali się rozszczepić atom i dojść do sedna. Rozpatrzymy koncepcje definiowania celów metodą SMART, SMARTER, a może nawet podczas warsztatów stworzymy własny eventowy model definiowania celów. Ta planeta w galaktyce to nauka z zakresu Zarządzania, psychologii i ekonomii.
 • BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI WYDARZEŃ.
 • Temat ważny i ciągle warty odświeżania. Praca przy wydarzeniach to ogromna odpowiedzialność nie tylko za cel, ale również za życie i zdrowie jego uczestników. Na co zwrócić uwagę organizując wydarzenia, gdzie szukać aktualnych przepisów i wytycznych, komu zlecić pracę nad zabezpieczeniem? Czy karetka równa karetce? Czy ochrona to służba informacyjna? Czy ubezpieczenie to obowiązek czy opcja? Wiesz to super, nie wiesz, w końcu się dowiesz.
 • PERSONALIZACJA/TRENDY WYDARZEŃ
  • To, że projektujemy na miarę, wg potrzeb, dla klienta, to standardy w pracy eventowej, ale po co to robimy? Czy warto stosować dalece idącą personalizację, czy może wystarczy zmienić kolory serwetek i kwiatów? Jak personalizować? 
  • Dodatkowo w tym temacie przedstawimy trendy zebrane z setek raportów rynkowych, którymi warto się kierować projektując wydarzenia.
 • KREATYWNOŚĆ - DAR CZY KOMPETENCJA?
  • Pewnie nie raz słyszeliście, że praca w branży eventowej to szalenie kreatywna praca? Czym tak naprawdę jest kreatywność? Czy musimy się z tym rodzić? Czy możemy się tego nauczyć? Skąd biorą się genialne pomysły i czy możemy stworzyć maszynkę w naszym umyśle do ich generowania? Wiemy jedno, że nauka ma tutaj sporo do powiedzenia. Planeta zwana NEUROBIOLOGIĄ I PSYCHOLOGIĄ może nas w tym zakresie nieco oświecić. Jesteśmy niewątpliwie ciekawi jej doniesień.
 • ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA W BRANŻY EVENTOWEJ
 • Każdy zawód ma swoje wady i zalety. To co jest dla wielu z eventowców radością z tej pracy, jest również jej bladym cieniem. Umiejętność pracy pod presją, ogromna odpowiedzialność i brak wpływu na wiele czynników powoduje często frustrację i rezygnację z dalszej kariery w tym trudnym zawodzie. Czy musi tak być? Czy nie ma technik, ćwiczeń, wzmocnień odporności psychicznej? Mamy dwie odpowiedzi i obydwie są dobre - mianowicie są takie techniki i zamierzamy je ujawnić podczas tego panelu.
 • MINDFULLNESS - warsztat praktyczny
 • Pojęcie szturmem weszło do obiegu, każdy słyszał, każdy chciał spróbować, nie każdy wie od czego zacząć. Genialne w swej prostocie narzędzie do poprawy…. No właśnie? Czego? Ciała? Ducha? Umysłu? A może wszystkiego po trochu. Niewątpliwie spróbujemy na nas samych zaaplikować odrobinę wiedzy, a później postarać się przeżyć na własnej skórze doświadczenie umysłu pełnego pustki. Remedium na biegnące myśli? Badania wskażą nam kierunek.
 • GRYWALIZACJA - dowody naukowe i praktyczne zasosowanie.
 • Grywalizacja to mechanizm obecnie powszechnie stosowany. Nadaje się zarówno do sprzedaży, eventów jak i do wpływu na wychowanie dzieci. Dlaczego mechanizmy te działają i czy możemy liczyć na jakiś wzór ich skuteczności? I tutaj znowu oprzemy się na badaniach i wniosków z nich płynących. No to zagrajmy o tą wiedzę, a potem stwórzmy wspólnie grę podczas warsztatów.
 • INTEGRACJA - dowody naukowe w projektowaniu programów.
 • Psychologia i neurobiologia to zdecydowanie nauki, z którymi jako eksperci powinniśmy czerpać w swojej pracy zawodowej. Dzięki nim, nie musimy zgadywać. My po prostu wiemy co działa, co nie działa i dlaczego tak się dzieje. Kilka, kilkanaście, a może i kilkadziesiąt ciekawostek do wykorzystania przy projektowaniu programów integracyjnych to gwarancja sukcesu w odniesieniu do celu. Chcesz to wiedzieć? Kup koniecznie bilet.
 • IMPROWIZACJA - warsztat praktyczny i możliwość zastosowania.
 • Improwizacja to sztuka, która może nas bawić. Improwizacja to umiejętności, które mogą nas uratować podczas nieoczekiwanych zdarzeń. Czy mamy naturalne predyspozycje do improwizacji, czy wręcz jest to wbrew naszej naturze? Czy każdy potrafi być aktorem swojej sytuacji, a może zamarzamy w obliczu nieplanowanych sytuacji? Jak ćwiczyć te umiejętności? Opowiemy i po prostu poimprowizujemy ze specjalistami w tej dziedzinie. Planeta TEATR stoi otworem (oby nie czarną dziurą).

GALERIA

ZNAJDŹ NAS: